Personal data protection

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V EVIDENCI DOSTOPA DO PODATKOV O KONSOLIDIRANEM DOSTOPU DO PLAČINIH RAČUNOV – STORITEV AIS

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: BANKART d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, telefonska številka: (01) 583 41 00, elektronski naslov: info@bankart.si.
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: Barbara Bukovec, telefon: 01 583 41 00
 • Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov:
  • Zagotavljanje dostopa do plačilnih računov na podlagi sklenitve okvirnih pogodb.
   • Opis: Vaše osebne podatke upravljavec potrebuje za sklenitev okvirne pogodbe na podlagi katere vam lahko v skladu z zakonodajo zagotavlja dostop do plačilnih računov in posredovanje podatkov o plačilnih računih naročnikom.
   • Vrste osebnih podatkov: Ime in priimek, e-pošta, datum sklenitve pogodbe in datum prekinitve pogodbe.
  • Pridobivanje soglasij za dostop do konsolidiranih računov
   • Opis: Vaše osebne podatke upravljavec potrebuje za pridobitev soglasij končnih uporabnikov, ki so potrebna za omogočanje dostopa do konsolidiranih računov končnih uporabnikov.
   • Vrste osebnih podatkov: IBAN, valuta, za katero velja soglasje, datum veljavnosti soglasja, zadnji dostop do računa po tem soglasju, status soglasja, ID avtorizacije, ID soglasja.
  • Reševanje reklamacij
   • Opis: Vaše osebne podatke upravljavec potrebuje za reševanje morebitnih reklamacij, ki nastanejo tekom obstoja razmerja s končnim uporabnikom.
   • Vrste osebnih podatkov: Ime in priimek, e-pošta- datum sklenitve pogodbe in datum prekinitve pogodbe, IBAN, datum in ura podaje soglasja, čas trajanja soglasja.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
  • Za namen: Zagotavljanja dostopa do plačilnih računov na podlagi sklenitve okvirnih pogodb – pogodbena zakonita podlaga (1. odstavek 6. člena točka b Uredbe).
  • Za namen: Pridobivanje soglasij za dostop do konsolidiranih računov – privolitev posameznika (1. odstavek 6. člena točka a Uredbe)
  • Za namen: Reševanja reklamacij – zakoniti interes (1. odstavek 6. člena točka f Uredbe)
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 
  • Ponudniki, ki zagotavljajo tehnično podporo
  • Pogodbeni obdelovalci, ki sklepajo okvirne pogodbe
  • Banke, ki zagotavljajo informacije o plačilnih računih
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: /
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
  • Sklenitev okvirnih pogodb o zagotavljanju dostopa do plačilnih računov – za čas trajanja veljavnosti pogodbe ter 5 let po prenehanju v skladu z določbami obligacijskega zakonika (OZ).
  • dokazilo o hrambi soglasja za dostop do plačilnega računa za čas trajanja veljavnosti pogodbe ter 5 let po prenehanju v skladu z določbami obligacijskega zakonika (OZ)
  • Reševanje reklamacij - za čas trajanja pogodbe ter 5 let po prenehanju v skladu z določbami obligacijskega zakonika (OZ)
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
  1. Pravica do preklica privolitve:

   V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

   Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

   Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

  2. Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

   Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

  3. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

   Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

   Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

  4. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

   Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

  5. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

   Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

   V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

   Pravica do izbrisa ni absolutna, zavedati se morate, da podatkov, katerih obdelavo nam nalaga zakon ali jih potrebujemo za sklenitev ali izpolnitev pogodbe ne moremo izbrisati. O navedenem vas bomo obvestili.

  6. Pravica do prenosljivosti podatkov

   Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

  7. Uveljavljanje pravic

   Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravico lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki. Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti Bankart d.o.o., Ljubljana, Celovška 150, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: dpo@bankart.si.

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Veljavnost obvestila:

  Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica. Vsaka sprememba tega obvestila bo objavljena na tej spletni strani

 

Verzija: 1.0 z dne 3.1.2023